Întrebări frecvente și informații utile.
Aici încercăm să răspundem la toate întrebările tale.

Pot încheia un contract de energie electrică sau gaz dacă nu sunt proprietar?

Poți încheia un contract de energie și dacă ești:

 • Chiriaș/Comodatar

 • Moștenitor

 • Uzufructuar

 • Utilizator fără acte

Cum pot încheia un contract de energie electrică și/sau de gaze naturale?

Poți încheia un contract de furnizare alegând una din metodele de mai jos:

 • Folosind calculatorul tarifar de pe site-ul www.tinmar.ro

 • Prin e-mail la adresa menționată în oferta aleasă de tine

 • Prin Call Center la numărul de tel: 031 97 97

 • La punctele de vânzare TINMAR

Contractare simplă

Pentru ca tu să ai mai mult timp liber, ne-am gandit să simplificăm lucrurile. Astfel, pentru a deveni client TINMAR îți punem la dispoziție contractarea online, fără a te deplasa la ghișeu și cu un minim de documente:

 • copia actului tău de identitate și

 • copia Documentelor de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosință asupra proprietătii.

Restul formalităților îți vor fi explicate după ce te vei decide ce metodă de contractare ți se potrivește cel mai bine.

Care sunt principalele condiţii generale de contractare ?

Care sunt principalele condiţii generale de contractare, inclusiv durata contractului, condiţiile de reînnoire şi renunţare la servicii, denunţarea unilaterală a contractului? Daca doriţi să încheiaţi un contract de furnizare a energiei electrice trebuie sa contactaţi reprezentantul Tinmar prin e-mail, la contactcenter@tinmar.ro, sau telefonic şi să transmiteţi următoarele documente:

a) cererea de încheiere a contractului de furnizare de energie electrică, care conţine: denumirea solicitantului, sediul acestuia, telefonul, faxul, adresa de e-mail, numele reprezentanţilor legali, precum şi opţiunea clientului final privind oferta aleasă, în cazul clientului final care alege o ofertă-tip; b) certificatul de înregistrare la Camera de Comerţ şi Industrie – Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, codul fiscal, contul bancar de virament, denumirea băncii prin care clientul derulează plăţile; clientul final care conform legislaţiei nu deţine aceste documente prezintă documente de identificare conform legislaţiei aplicabile. Documentele se prezintă în original şi se depun în copie;

c) actul de proprietate sau alt document care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului care face obiectul locului de consum. Documentul se prezintă în original şi se depune o copie din care, pentru protecţia clientului final, se pot decupa părţi nerelevante pentru serviciul de furnizare. În situaţiile în care clientul final nu posedă un astfel de document sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, furnizorul are dreptul de a solicita garantarea serviciului de furnizare de către respectivul client final, conform prevederilor art. 34, şi de a încheia un contract de furnizare a energiei electrice pe durată limitată de timp, de cel mult un an cu posibilitatea de prelungire;

d) certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare – dacă OR nu a emis certificatul de racordare – se preia de la contractul de reţea;

e) convenţia de exploatare, în situaţiile în care OR consideră că este necesară – se preia de la contractul de reţea; f) documentele justificative pentru a beneficia de serviciul universal, dacă clientul final solicită acest tip de serviciu.

Contractul de furnizare a energiei electrice

Contractul de furnizare a energiei electrice cuprinde, în principal, urmatoarele elemente:

 • identitatea părților contractante si reprezentanții legali ai acestora, cu precizarea adresei sediului/domiciliului ți a datelor de contact;

 • obiectul și durata contractului;

 • pretul sau tipul de tarif aplicat, modalitățile și condițiile de plată;

 • drepturile și obligațiile părților contractante;

 • dreptul de denunțare unilaterală a contractului de furnizare de către clientul final, în condițiile precizate de actele normative în vigoare;

 • obligația de plată a furnizorului pentru toate daunele provocate din culpa sa clientului final;

 • anexele contractului de rețea încheiat cu Operatorul Rețelei la care este racordat locul de consum;

 • clauze specifice categoriei de client prevăzute în actele normative în vigoare;

 • anexele contractului de furnizare a energiei electrice.

Care sunt principalele clauze ale contractului de furnizare?

Furnizarea energiei electrice se face numai în baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între Tinmar şi consumatorul final.

Contractul stabileşte raporturile dintre furnizor şi consumator cu privire la furnizarea energiei electrice, inclusiv facturarea şi plata acesteia.

Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie în condiţiile stabilite prin avizul tehnic de racordare, ce constituie parte integrantă din contract, pe o anumită perioadă de timp, stabilită de comun acord.

În situaţiile în care la locul de consum respectiv există un aviz tehnic de racordare de la un contract anterior, acesta se poate prelua în cadrul unui nou contract, în condiţiile prevăzute în Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele de interes public şi în contractul cadru aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.

Conţinutul contractului de furnizare a energiei electrice se convine între părţile contractante, cu respectarea prevederilor Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori.

Acest site folosește cookies, pentru a-ți oferi o experiență cât mai bună. Navigarea siteului înseamnă că ești de acord cu politica de utilizare.