PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
PENTRU UTILIZATORII PAGINII "Solicită ofertă"

Prezenta politică de prelucrare a datelor cu caracter personal se aplică persoanelor fizice interesate în primirea unei oferte de furnizare energie electrică și/gaze natural de la Tinmar Energy.

Prin completarea datelor în formularul de solicitare oferta și acceptarea prezentelor condiții, Utilizatorul declară și acceptă necondiționat că datele sale personale să fie incluse în baza de date a Tinmar Energy și își da acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopurile prevazut la pct 2 de mai jos.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face de către Tinmar Energy ("Operator de date") în acord cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

1. Datele cu caracter personal prelucrate

În scopul de a trimite o ofertă care să corespundă cerințelor potențialului consumator, Operatorul trebuie să prelucreze următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de email si/ număr de telefon.

Clientul poate alege canalul de comunicare pe care vrea sa corespondeze cu societatea noastră respectiv fie adresa de email, fie numărul de telefon, fie ambele canale de comunicare.

În scopul unei prezentari cât mai exacte și a înțelegerii produselor oferite de societatea noastră considerăm că o comunicare telefonică ar fi în interesul dvs. Colegii noștri specializați în aceste produse vă pot oferi detalii și pot răspunde tuturor nelămuririlor dvs., astfel încât decizia dvs. va fi întemeiată pe o cunoaștere exacta a produsului pe care urmează să îl contractați.

În scopul protejării datelor puse la dispoziție de Utilizatorul contului, veți primi de la Operatorul de date un email de confirmare a solicitarii dvs. Raspunsul la acest email prin accesarea linkului trimis de Operatorul de date, confirmă pe de o parte calitatea dvs. de titular al adresei de email inițial introduse, iar pe de alta parte interesul dvs. pentru produsele Tinmar Energy.

2. Scopul prelucrării

Tinmar Energy S.A. prelucrează datele cu caracter personal, furnizate prin contul "solicitare oferta", strict în scopul de a oferi potențialilor consumatori sau persoanelor interesate, detalii despre produsele Tinmar Energy.

3. Drepturile Utilizatorului contului "solicita ofertă"

Prin citirea prezentului document ați luat la cunostință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restrângerea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare. Totodată, aveti dreptul de a va opune oricând prelucrării datelor personale care va privesc şi să solicitate ştergerea datelor.

4. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza pe o perioada de 60 de zile de la data înregistrarii datelor, urmând ca, după trecerea perioadei datele să fie sterse.

Daca dvs nu răspundeți la emailul de confirmare trimis automat din sistemul Operatorului, după ce ați introdus adresa de email, Operatorul păstrează datele dvs un termen de 1 saptămână. După acest termen datele dvs. urmează să fie sterse si orice ofertă a societății noastre vă va fi transmisă doar în urma unei noi solicitări.

Pentru exercitarea drepturilor, utilizatorul paginii "solicita oferta" poate adresa o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă la sediul Tinmar Energy S.A. din Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 246C,Sky Tower, etajul 17, sector 1 sau la adresa de e-mail contact@tinmar.ro.

De asemenea, utilizatorul are dreptul de a se adresa instanţelor de judecată competente. Refuzul utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se va reflecta numai asupra prelucrării datelor în scopurile aratate la pct. 2 de mai sus. Refuzul nu se poate aplica în ceea ce priveşte executarea contractelor încheiate, colectarea debitelor, recuperarea creanţelor atât pe cale amiabilă cât şi prin intermediul acţiunilor în instanţă.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Pentru utilizatorii contului "Myaccount"

Prezenta politică de prelucrare a datelor cu caracter personal se aplică persoanelor fizice clienți Tinmar Energy care vor să își deschidă un cont pe site-ul www.tinmar.ro în vederea unei mai bune gestionări a relației contractuale cu Tinmar Energy.

Contul "MyAccount" oferă utilizatorului acces direct la toate informațiile aferente relației contractuale cu Tinmar Energy:

 • Informații despre facturile emise pentru fiecare loc de consum, posibilitatea vizualizării in „pdf" a facturilor;
 • Informații despre soldurile restante pe fiecare loc de consum și un istoric al plăților;
 • Posibilitatea plății online a facturilor
 • Posibilitatea transmiterii indexului lunar astfel încât consumatorul să plătească doar consumul efectiv;
 • Posibilitatea de a gestiona mai multe locuri de consum în aceeasi pagina;
 • Posibilitatea de a deveni "afiliat" al societății noastre în condițiile Regulamentului de afiliere.

Prin completarea datelor în formularul de solicitare oferta și acceptarea prezentelor condiții, Utilizatorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Tinmar Energy și își da acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopurile prevazut la pct. 2 de mai jos.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face de către Tinmar Energy ("Operator de date") în acord cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

1. Datele cu caracter personal prelucrate

Pentru deschiderea contului "MyAccount", persoana fizică interestă va introduce codul de client de pe factura emisă de Tinmar Energy si o adresă de email validă. O dată introduse datele, utilizatorul va primi o parolă de acces de la Operator, parola pe care o va putea schimba și cu ajutorul căreia va putea accesa contul. În acest cont se vor prelua toate datele aferente derularii contractului coelctate de Operator la data semnării contractului de furnizare energie electrică și/sau gaze naturale între utilizator si Tinmar Energy.

Datele cardului de plată al Clientului nu vor fi accesibile si nici nu vor fi stocate de către TINMAR ENERGY, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzactiei sau o alta entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a carei entitate Clientul/va fi informat, anterior introducerii datelor.

3D Secure: 3D Secure înseamnă o noua abordare globală a autentificării cumpărătorilor și vânzărilor în tranzacții sigure pe Internet. Această măsură de siguranță presupune redirecționarea utilizatorului în momentul efectuării plății pe o pagină securizată unde înregistrarea fiecărui deținător de card se face prin atribuirea unui cod de autorizare pentru fiecare tranzactie online. Cardurile acceptate la plata sunt cele emise sub siglele VISA (Classic si Electron) si MASTERCARD (inclusiv Maestro, daca au cod CVV/CV2).

2. Scopul prelucrării

Tinmar Energy S.A. prelucrează datele cu caracter personal, furnizate prin "MyAccount", pentru a veni în ajutorul consumatorului final, persoana fizică, respectiv pentru:

 1. gestionarea și îmbunătățirea modului de derulare a relațiilor contractuale pe care acesta le are cu Operatorul de date. În acest sens, contul "Myaccount" are ca scop:
  • informarea Utilizatorilor asupra situației contului lor inclusiv validarea, expedierea si facturarea energiei electrice și/sau a gazelor naturale, situația facturilor emise si neachitate de consumator, posibilitatea transmiterii indexului în vederea facturării, posibilitatea de plată online, evidența locurilor de consum, sumele de plata pentru fiecare loc de consum în parte, etc
 2. a deveni "afiliat" al Operatorului în sensul că poate recomanda alte persoane fizice care doresc sa devină consummator Tinmar Energy și poate fi remunerate pentru acest serviciu.

3. Drepturile Utilizatorului contului "Myaccount"

Prin citirea prezentului document ați luat la cunostință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restrângerea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare. Totodată, aveti dreptul de a va opune oricând prelucrării datelor personale care va privesc şi să solicitati ştergerea datelor.

4. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza pe durata cât contul dumneavoastra este activ pe site-ul Tinmar Energy, urmând ca, după dezactivarea acestuia datele să fie sterse.

Pentru exercitarea drepturilor, utilizatorul "MyAccount" poate adresa o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă la sediul Tinmar Energy S.A. din Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 246C, Sky Tower, etajul 17, sector 1 sau la adresa de e-mail contact@tinmar.ro.

De asemenea, utilizatorul are dreptul de a se adresa instanţelor de judecată competente. Refuzul utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se va reflecta numai asupra prelucrării datelor în scopurile aratate la pct. 2 de mai sus . Refuzul nu se poate aplica în ceea ce priveşte executarea contractelor încheiate, colectarea debitelor, recuperarea creanţelor atât pe cale amiabilă cât şi prin intermediul acţiunilor în instanţă.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

1. Compania Tinmar Energy SA deţine website-ul www.tinmar.ro

TINMAR ENERGY S.A., cu sediul în București, Calea Floreasca, nr. 246C, etaj 17, camera 10, sector 1, telefon 021.318.07.72, fax 021.318.07.71, avand CIF 34620961, cu atribut fiscal RO, înscrisă în Registrul Comertului sub nr. J40/6868/2015, cea mai mare companie romaneasca din sectorul furnizarii de energie si gaze naturale, cu capital privat autohton şi proprietara website-ului www.tinmar.ro precum şi a platformei MyAccount (în continuare "Tinmar" sau "Furnizor").

Societatea TINMAR ENERGY S.A. deţine baza de date cu informaţii puse la dispoziţie de dvs.atunci când deveniți Client în procesul de ofertare, încheiere şi executare a contractelor de furnizare energie electrica și/ gaze naturale și/ contracte de servicii, când vă înregistrați la serviciile noastre online, când completați un formular online, când ne sunați sau ne contactați pe oricare din canalele noastre de comunicare.

Respectăm dreptul de confidențialitate a datelor vizitatorilor site-ului nostru și recunoaștem importanța protejării informațiilor colectate despre dumneavoastră. Aceasta politică de confidențialitate se referă la modul în care colectam, stocam si folosim informatiile personale pe care ni le furnizati.

Ca parte a angajamentului nostru fata de drepturile dumneavoastră de siguranță și de securitate a datelor, utilizăm metode si tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților si proceduri de lucru, inclusiv de control, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial, pentru a va proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor de securitate. Infrastructura hardware si software utilizată este periodic analizată din punct de vedere al securității.

Accesarea site-ului implică acceptul dumneavoastră ca datele personale sa fie colectate, păstrate si prelucrate de către Tinmar.

2. Categorii de date cu caracter personal vizate

"Date Personale" înseamnă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturare sau sociale.

Datele cu caracter personal, avute în vedere de Tinmar Energy S.A., reprezintă orice informaţie referitoare la reprezentantul persoana fizică a Afiliatului persoana juridică, a Clientului, a Afiliatului persoană fizică, mandatarii legali sau convenționali ai clientului persoană juridică sau persoană fizică, precum și ale persoanelor a căror date ne sunt furnizate de către Clientii Tinmar în vederea semnării și /executării contractelor încheiate cu societatea noastră (spre exemplu: soț, soție, părinți) date care sunt prezente pe documentele puse la dipoziție de Clienți precum și datele oricărui utilizator a website-ului www.tinmar.ro care întelege să ne transmită aceste date și includ:

 • Date de contact (nume, prenume, adresa email, număr telefon, adresa postală, adresa locului de consum);
 • Date demografice (data nașterii, adresa poștală);
 • Date de logare în cont (username și parola);
 • Informatii despre consum (cantitate de energie/gaze naturale consumate, valoarea consumului, facturi, istoric al plăților);
 • Informații de tip customer service (solicitări, petiții, reparatii);
 • Informatii privind postările (comentarii, întrebari, review-uri);
 • Informatii tehnice (adresa IP, device-ul utilizat pentru vizitarea site-ului);
 • Informatii rezultate în urma înregistrării audio a convorbirilor telefonice (conținut și metadata);
 • Informații de rezultate ca urmare a înregistrărilor video ca urmare a vizitării sediului nostru;
 • Date despre comportamentul on line si preferințele dvs: adresa dvs de IP a dispozitivului dvs mobil și/sau a computerului dvs, paginile pe care le vizitați în site-ul nostru;
 • Date referitoare la interesele și nevoile dvs: de exemplu atunci când completați un sondaj de opinie sau sunați la centru nostru de relații cu clienții;

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Tinmar Energy S.A. presupune orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

Tinmar Energy S.A. utilizează diverse măsuri tehnice şi organizatorice pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră personale împotriva manipulării, pierderii, distrugerii, accesării de către persoane neautorizate, în mod accidental sau intenţionat.

3. Scopul colectării datelor cu caracter personal de către TINMAR ENERGY S.A.

 • ofertarea, încheierea şi executarea contractelor de furnizare energie electrică, furnizare gaze naturale, prestări servicii, furnizare şi implementare de soluţii de încălzire, prestări servicii de asistenţă tehnică, asigurarea beneficiilor aferente ofertelor de furnizare gaze natural si /energie electrică ( asigurarea bunurilor în cazul fluctuațiilor de tensiune, asigurarea plații facturilor în cazul somajului și concediilor medicale, etc). În vederea executării contractelor se are în vedere orice comunicare către client prin care furnizorul transmite informaţii privind facturarea, emiterea de notificări sau preavize, date legate de intervalul de autocitire, plăţi, etc.;
 • derularea activităţilor de furnizare energie electrică şi/sau gaze naturale;
 • prestarea altor servicii la care compania s-a obligat prin contract faţă de clienţii săi;
 • activităţi de marketing, reclamă şi publicitate;
 • în vederea comunicării, prin mijloace electronice sau tradiţionale, către clienţi sau potenţiali clienţi, a unor oferte comerciale de vânzare servicii sau produse;
 • în vederea colectării eventualelor debite şi recuperare a creanţelor atât pe cale amiabilă cât şi prin intermediul acţiunilor în instanţă;
 • în legătură cu servicii de comunicaţii electronice;
 • în vederea comunicării de informaţii privind concursurile sau campaniile organizate de furnizor;
 • în vederea realizării de campanii/sondaje având ca obiectiv principal măsurarea gradului de mulţumire al clienţilor  raportat la prestarea serviciilor de către furnizor. Astfel de campanii pot fi gestionate intern de către angajaţii furnizorului, dar şi de companii terţe, specializate în colectarea de feedback de la clienţi;
 • în vederea distribuirii de corespondenţă către clienţi utilizând diferiţi prestatori de servicii poştale;
 • arhivarea datelor cu caracter personal în scopuri statistice.

4. Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopurile mai sus menţionate de către furnizor. De asemenea, prelucrarea datelor se poate face şi de către alte societăţi cu care furnizorul a încheiat contracte de prestări servicii pentru (i) asigurarea beneficiilor aferente ofertelor contractate de către Client, (ii) administrarea din punct de vedere tehnic a website-ul www.tinmar.ro, (iii) pentru realizarea de campanii publicitare, campanii de comunicare cu clienţii pe reţelele de socializare, campanii/sondaje pentru măsurarea gradului de mulţumire al clienţilor şi feedback pentru îmbunătăţirea serviciilor furnizorului, (iv) prestarea de servicii de imprimare a facturilor şi distribuire a acestora, (v) servicii de comunicare electronică şi telefonică cu clienţii în vederea executării contractelor deja încheiate cu aceştia sau în vederea încheierii unor contracte noi, (vi) oricare alte servicii ce fac obiectul contractelor încheiate de furnizor unde beneficiarii sunt clienţi persoane fizice.

Datele înregistrate sunt utilizate de către furnizor şi partenerii contractuali ai Tinmar Energy S.A. cu bună-credinţă, în scopuri legitime şi cu respectarea cerinţelor tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

În acest sens, Tinmar Energy S.A. se asigură de respectarea şi de către partenerii săi contractuali a clauzelor privind prelucrarea corectă a datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea informaţiilor.

5. Durata procesării datelor

Folosirea şi prelucrarea datelor cu caracter personal se va face atâta timp cât se vor presta serviciile indicate la articolul Scopul colectării datelor.

6. Drepturile clientului/utilizatorului website-ului www.tinmar.ro în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face de către Tinmar Energy S.A. in conformitate cu legislatia în vigoare și aplicabilă, inclusiv cu Regulamentul UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date ("Regulamentul UE 2016/679"), precum si cu orice norme, regulamente, ordine si standarde, astfel cum acestea pot fi modificate periodic.

Conform actelor normative arătate, clientul/utilizatorul website-ului www.tinmar.ro beneficiază de urmatoarele drepturi:

 • DREPTUL LA INFORMARE - dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea si protejarea datelor cu caracter personal de catre Tinmar Energy;
 • DREPTUL DE ACCES LA DATE - dreptul de a obtine de la operatorul de date confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de catre acesta;
 • DREPTUL LA RECTIFICARE - dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;
 • DREPTUL LA STERGEREA DATELOR ("DREPTUL DE A FI UITAT") - dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, stergerea datelor cu caracter personal;
 • DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII - dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;
 • DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR - dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Tinamr Energy SA catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;
 • DREPTUL LA OPOZITIE - dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele cu caracter personal sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;
 • DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE - dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa, persoanele vizate;
 • DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTITIEI SAU AUTORITATII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL - dreptul de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, clientul/utilizatorul website-ului www.tinmar.ro poate adresa o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă la adresa de e-mail contact@tinmar.ro. De asemenea, clientul/utilizatorul are dreptul de a se adresa instanţelor de judecată competente.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: București, Calea Floreasca, nr.2 46C, etaj 17, camera 10, sector 1, telefon 021.318.07.72, fax 021.318.07.71, in atentia Tinmar Energy S.A., va puteti exercita dreptul de interventie asupra datelor pentru, dupa caz:

 • rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu prevederile legale, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 • transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legislației incidente;
 • notificarea către terții cărora le-au fost dezvaluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproportionat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Refuzul clientului/ utilizatorului website-ului www.tinmar.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se va reflecta numai asupra prelucrării datelor în scop de marketing, reclamă şi publicitate, măsurarea gradului de mulţumire faţă de serviciile prestate de Tinmar Energy SA. Refuzul nu se poate aplica în ceea ce priveşte executarea contractelor încheiate, colectarea debitelor, recuperarea creanţelor atât pe cale amiabilă cât şi prin intermediul acţiunilor în instanţă, ori distribuirea de corespondenţă către client.

Acest site folosește cookies, pentru a-ți oferi o experiență cât mai bună. Navigarea siteului înseamnă că ești de acord cu politica de utilizare.